آرشیو حل المسائل و نمونه سوالات

حل کامل برخی از تمرین های مدار منطقی(گزینش مناسب تمرین های مدار منطقی و پاسخ های کامل به آنها،می تونه به تو خیلی کمک کنه...) هورا

 http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://migmig1.persiangig.com/document/madar%20manteghi.pdf

 

 حل تمرینات کتاب ساختمان گسسته دکتر بهروزقلی زده،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف(حل کامل تمامی تمرینات ساختمان گسسته...)  لبخند

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://migmig1.persiangig.com/document/gosaste.rar

 

حل کامل برخی از تمرینات ساختمان داده  چشمک

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://migmig1.persiangig.com/document/sakhteman%20dade.pdf

 

نمونه سوال زبان ماشین(سوالات امتحانات آقای قندهاریان و ... به همراه چند نمونه سوال دیگر)   نیشخند

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://migmig1.persiangig.com/document/asembeli.rar 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید